Vanaf juli 2024 moeten bedrijven met 100+ medewerkers rapporteren over hun werkgebonden personenmobiliteit

Heeft jouw organisatie meer dan 100 werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over werkgebonden personenmobiliteit. Dit houdt in dat werkgevers verplicht zijn om alle kilometers die medewerkers afleggen voor zakelijk en woon-werkverkeer, aan te leveren in een ‘CO2-registratie’ bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiterlijk op 1 juli 2025 moeten bedrijven deze gegevens ook daadwerkelijk rapporteren in het online platform van de RVO. Om aan de rapportageplicht te voldoen, heeft de overheid een handreiking voor werkgevers ontwikkeld. In deze handreiking staat opgenomen welke gegevens je moet verzamelen, inclusief tips hoe gegevens verzameld kunnen worden. De Duurzame Adviseurs heeft een samenvatting van de handleiding gemaakt.

Samenvatting handreiking werkgebonden personenmobilitieit – DDA

IenW- Handreiking Gegevensverzameling-werkgebonden-personenmobiliteit

Waarom rapporteren?

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Het rapport biedt inzicht in deze CO2 uitstoot.

Gerelateerde nieuwsberichten