Duurzame content

Uitgevers zijn in de positie om kennis te verspreiden en kunnen de discussie over het milieu en de klimaatverandering stimuleren, door middel van de content die zij publiceren. Deze gepubliceerde inhoud kan een krachtig middel tot verandering zijn onder lezers en in de bredere cultuur.

De verschillende publicatiegebieden kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het milieu.

Uitgeverijen voor kinderen en educatie

Lezen over milieukwesties kan al op jonge leeftijd beginnen. Kinderboeken (voor de vroege kinderjaren tot en met adolescenten) zijn krachtige hulpmiddelen bij het bevorderen van een dieper begrip van de natuur en het klimaat. Ze kunnen ook de basis leggen voor bewustzijn van milieukwesties en de toekomstige uitdagingen van het opbouwen van duurzame samenlevingen. Dit gaat niet alleen om lees- of lesboeken die specifiek over het milieu en de natuur gaan. Ook in andere verhalen en lesmethodes kan het milieu onderdeel zijn van de content. Wordt een kind in een prentenboek gebracht met de auto of met de fiets? Gaan tieners in een young adult boek op vakantie met de trein of met het vliegtuig en maken ze zich zorgen over toekomst?

In educatief materiaal is klimaat en de energietransitie een vakoverstijgend thema. Bij wiskunde kan een opdracht zijn het verschil te berekenen op het gebied van uitstoot tussen een bepaalde reisafstand met de auto versus de trein. In een natuurkunde werkboek kan een opgave staan waarbij berekend moet worden hoe hoog een dijk moet zijn als het water x hoog staat en x druk uitoefent. Onderzoek bij aardrijkskunde wat er gebeurt bij hoogwater (met december 2023 als voorbeeld, wat moest er gebeuren om droge voeten te houden?). Moedig auteurs aan om klimaatverandering mee te nemen in hun boeken, door klimaat gerelateerde voorbeelden en casestudies te verweven met de inhoud.

Daarnaast kunnen uitgeverijen titels opgeven voor de SDG Boekenclub. Een plek waar leesbevorderaars inspiratie op kunnen doen voor boeken die onder de SDG doelen vallen.

UNESCO – Greening Education Partnership

UNESCO heeft de wens elke leerling climate-ready te maken. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (ESD) streeft ernaar alle leerlingen te voorzien van kritische competenties. Niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van sociale en emotionele bewustwording en vaardigheden zoals kritisch denken en samenwerking. Door deze kennis en vaardigheden krijgen leerlingen inzicht in de complexiteit van de klimaatcrisis en de wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen. De Greening Education Partnership tracht landen aan te zetten tot actie, om leerlingen te empoweren met vaardigheden die bijdragen aan inclusieve en duurzame economische ontwikkeling binnen de overgang naar digitale en groene economieën.

Fictie en non-fictie voor volwassenen

Ook in fictie van volwassenen kunnen milieukwesties worden verweven in de content. Daarbij kan het onderdeel zijn van de thematiek (denk bijvoorbeeld aan klimaatangst), maar ook kan het in alledaagse duurzame keuzes van personages zitten. Non-fictie heeft daarnaast de unieke kracht om reflecties over het milieu – vanuit historische, wetenschappelijke, politieke, culturele of persoonlijke perspectieven – naar een breed publiek te brengen. Non-fictieboeken bieden de ruimte om te reflecteren op actuele onderzoeken en gebeurtenissen, maar ook op de geschiedenis, en deze te koppelen aan bredere wetenschappelijke en politieke gesprekken.

Wetenschappelijke uitgeverijen

Wetenschappelijke tijdschriften en publicaties zijn een krachtig medium voor het delen van het nieuwste onderzoek op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. Uitgevers van wetenschappelijke artikelen en tijdschriften zijn toonaangevend in het debat omtrent klimaatverandering. Van de wetenschappelijke tijdschriften wordt de meeste inhoud al online aangeboden in plaats van in gedrukte vorm. STM heeft specifiek voor academische uitgeverijen de STM SDG roadmap ontwikkeld, om academische uitgeverijen te helpen concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.