Voorraadbeheer

CB heeft 5 tips opgesteld voor slim voorraadbeheer. Zo is in CB online een inschatting te zien van voor hoeveel dagen uw voorraad toereikend is bij gelijkblijvende verkoop (in de kolom ADV, Aantal Dagen Voorraad). Daarnaast is in Analytics van CB in het tabblad Voorraadoptimalisatie informatie te vinden over snellopers, duurlopers en langliggers. De moeite waard om te monitoren en op basis hiervan keuzes te maken over extra oplages of juist het vernietigen van langliggers. Daarnaast is het van belang om overvoorraad te voorkomen. Hiermee wordt voorraad bedoeld die nooit CB verlaat. Boeken die teveel zijn gedrukt. Om dit te voorkomen kun je kiezen voor kleinere oplages, die via Print on demand snel bij te maken zijn. 

Dagelijkse verkoopdata

Tijdens het Deltaplanproject van KVB Boekwerk in 2020, hebben uitgevers en boekverkopers o.a. met elkaar gesproken over voorraad- en oplagebeheer. Het uitgangspunt bij hierbij was dat inzicht in de dagelijkse verkoopdata uitgevers beter in staat stelt om hun oplages voor herdrukken te bepalen en te plannen. Met de huidige weekdata kan het voorkomen dat een herdruk te laat komt, te hoog of te laag wordt ingeschat. Stichting Marktonderzoek Boekenvak heeft in 2022 samen met GfK hiervoor een pilot opgezet, de kosten die gepaard gaan met dagelijkse data werden echter te hoog bevonden door de uitgevers om dit doorgang te laten vinden.