Duurzaamheid in de keten

Duurzamer uitgeven is een groeiend onderwerp in de boekensector, met discussie en planning op grotere schaal dan ooit tevoren. Er moeten niet alleen individuele acties ondernomen worden, maar voor de lange termijn is het belangrijk om dit momentum aan te grijpen om milieubelastende processen om te zetten in veerkrachtige, ecologisch verantwoorde processen. Hierbij is samenwerking in de keten van belang.

De Deense uitgeversorganisatie Danske Forlag heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd, waarin ze elke stap in de uitgeefketen bespreken op het gebied van duurzaamheid. Je kunt hier het Engelstalige rapport ‘Towards environmentally concious publishing’ bekijken. Naar aanleiding van het rapport adviseert de Danske Forlag de uitgevers o.a. om uitsluitend te drukken op FSC-gecertificeerd papier te drukken. Daarnaast raden ze aan om in het ontwerp van het boek rekening te houden met duurzaamheid. Hiertoe hebben ze een Deense eco-design guide opgesteld. (Bekijk hier de Engelstalige design guide van the Book Chain Project). Ook benadrukt de Danske Forlag om te kiezen voor een duurzame drukkerij, omdat dit van groot belang is voor de klimaat- en milieu-impact van het boek.