Sommige organisaties zijn op basis van wet- en regelgeving verplicht om middels een rapport verantwoording af te leggen over hun positieve en negatieve impact op mens, milieu en maatschappij. De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is de meest recente rapportagestandaard, welke verplicht is voor grote ondernemingen binnen de EU. Lees hier meer over op de pagina wet & regelgeving.  

In het kader van transparantie, kiezen steeds meer organisaties ervoor vrijwillig te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Daarnaast helpt het rapporteren om inzichtelijk (en op sommige punten meetbaar) te maken wat een organisatie doet op het gebied van duurzaamheid en of eventueel beleid op dit gebied ook daadwerkelijk voeten aan de grond krijgt in de praktijk. Daarnaast biedt het je een onderscheidend vermogen, geeft het je stakeholders informatie en inspireer je medewerkers en collega’s in de branche. Jong talent werkt graag voor bedrijven die beleid voeren op duurzaamheid. Een duurzaamheidsrapportage is dus zowel moreel als zakelijk een goede keuze.

Informatie over duurzaamheidsprestaties zijn te vinden in jaarverslagen en/of een los MVO-jaarverslag. Om greenwashing te voorkomen, is het verstandig gebruik te maken van rapportagerichtlijnen. De Global Reporting Initiative (GRI) is de meest gebruikte rapportagestandaard. 

Global Reporting Initiative (GRI) 

De GRI streeft ernaar dat rapporteren over duurzaamheidsprestaties normaal wordt voor elke organisatie. Om organisaties op weg te helpen met rapporteren, hebben zij GRI standaarden ontwikkeld. De standaarden bestaan uit drie onderdelen: 

 1. Universele standaarden: een set aan standaarden die van toepassing zijn voor elke organisatie, zoals mensenrechten en emissies.  
 1. Sector standaarden: een set aan standaarden specifiek gericht op bepaalde sectoren, zoals de olie-industrie en educatieve dienstverlening.  
 1. Thema standaarden: een set aan standaarden specifiek gericht op bepaalde onderwerpen, zoals corruptie en belastingen.  

Waar moet ik beginnen als ik wil rapporteren op basis van de GRI? 

 1. Scan de GRI standaarden, zodat je weet over welke thema’s je mogelijk kan rapporteren (zoals emissies, biodiversiteit, mensenrechten) 
 1. Bepaal op welke themastandaarden jouw organisatie zowel positieve- als negatieve impact heeft  
 1. Prioriteer de themastandaarden op significantie: alleen de meest significante thema’s neem je mee om over te rapporteren 
 1. Rapporteer over de meest significante thema’s: verzamel informatie om per thema over te rapporteren 

De GRI standaarden zijn hier: GRI – GRI Standards English Language (globalreporting.org) te vinden.  

Voorbeeld rapportage op basis van de GRI: 

RELX Annual Report and Financial Statements 2022 

De Sustainable Development Goals gekoppeld aan rapportages 

De SDG’s zijn 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen, vastgesteld door de Verenigde Naties, om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben de doelen aangenomen. Sommige organisaties kiezen ervoor te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties op basis van de SDG’s.   

Waar moet ik beginnen als ik wil rapporteren op basis van de SDG’s? 

 1. Scan de SDG’s, zodat je weet op basis van welke SDG’s je mogelijk kan rapporteren 
 1. Bepaal op welke SDG’s jouw organisatie zowel positieve- als negatieve impact heeft 
 1. Selecteer de SDG’s waarop jouw organisatie de meeste positieve- en negatieve impact heeft en waar je als organisatie een positieve bijdrage aan wil leveren 
 1. Inventariseer en rapporteer per gekozen SDG welke activiteiten binnen jouw organisatie een bijdrage leveren en stel doelen om deze bijdrage te verbeteren.   

Voorbeeld rapportage op basis van de SDG’s: 

Malmberg – Duurzaamheid 

Brill – Corporate Social Responsibility

Penguin Random House – Sustainability Impact Report

Als je vrijwillig rapporteert, kun je als organisatie zelf kiezen voor de rapportagevorm: in een financieel jaarverslag, in een losstaand MVO-jaarverslag of op een wegpagina.  

Voorbeelden van webpagina’s met informatie over duurzaamheidsprestaties: 

Noordhoff Duurzaam ondernemen 

Our Values & Commitments – HarperCollins Publishers