Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een duurzame organisatie is een organisatie die streeft naar evenwicht tussen economische, sociale en milieubelangen, met het oog op zowel de huidige als toekomstige generaties. Om duurzaam te ondernemen, zul je als organisatie de negatieve impact op mens, milieu en maatschappij moeten minimaliseren. Het begrip duurzaam ondernemen staat ook bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO kan zich uiten in verschillende aspecten, zoals:

  1. Milieubescherming: Het verminderen van de voetafdruk door het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen (o.a. koolstofdioxide), het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het bevorderen van recycling en het nemen van maatregelen om milieuschade te voorkomen.
  2. Sociale verantwoordelijkheid: Het respecteren van de rechten van werknemers, zoals eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden en gelijke kansen. Het stimuleren van diversiteit en inclusie binnen de organisatie en het ondersteunen van lokale gemeenschappen door middel van bijvoorbeeld sociale projecten of sponsoring.
  3. Wet- en regelgeving en transparantie: Het naleven van wet- en regelgeving en het verstrekken van transparante informatie aan belanghebbenden, zoals klanten, investeerders en de samenleving in het algemeen.
  4. Duurzaamheidscertificaten: Het certificeren van een product, dienst of organisatie op bepaalde duurzaamheidsnormen- en criteria. Er zijn verschillende certificeringsprogramma’s en -standaarden die gericht zijn op verschillende aspecten van duurzaamheid, zoals milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid, klimaatimpact, energie-efficiëntie, circulaire economie en ethiek.
  5. Rapporteren over duurzaamheid: Sommige organisaties zijn vanuit wet- en regelgeving verplicht om te rapporteren over hun positieve en negatieve impact op mens, milieu en maatschappij. Je kan er als organisatie ook voor kiezen vrijwillig te rapporteren over duurzaamheidsprestaties.

MVO gaat dus verder dan puur winstmaximalisatie en richt zich op het creëren van een positieve impact op meerdere vlakken. Het wordt gezien als een integraal onderdeel van duurzame ontwikkeling en een manier om bij te dragen aan een betere toekomst voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Verder lezen: