Sociale verantwoordelijkheid

Naast het beschermen van het milieu gaat MVO ook over sociale verantwoordelijkheid, waarbij je als organisatie rekening houdt met de impact van de activiteiten op verschillende belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen. Je kunt denken aan  een vitaliteitsbeleid, aannamebeleid, ouderschapsverlof, diversiteit, medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en beleid tegen ongewenst gedrag. Zo wordt er door PEN Nederland een meldpunt ongewenst gedrag opgezet. Met name auteurs kunnen bij PEN aankloppen in het geval van intimidatie en veiligheid (bijvoorbeeld Lale Gül die bescherming nodig heeft gehad toen haar boek net werd uitgegeven). Daarnaast ondersteunt de GAU ook Stichting Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Een ander belangrijk thema binnen sociale verantwoordelijkheid is diversiteit. Verschillende onderzoeken in 2021 en 2022 tonen aan dat het Nederlandse boekenvak nog stappen kan en moet zetten op het gebied van diversiteit. Een mooi voorbeeld is het 5-jarenplan dat de Engelse Publishers Association in 2017 heeft opgezet. Inmiddels is hier een herziene (2023) versie van gepubliceerd, het Inclusivity Action Plan. Dit is een sectorbreed plan met 10 actiepunten op het gebied van inclusie en diversiteit. Dit plan omvat een toezegging om een sectorbreed onderzoek uit te voeren naar het personeelsbestand van Britse uitgeverijen dat jaarlijks wordt gepubliceerd.