Op duurzaampubliceren.nl staat veel informatie. Maar er is natuurlijk veel meer te lezen omtrent duurzaamheid. In onderstaand overzicht vind je verschillende naslagwerken, gidsen en andere bronnen, waar we ook veelvuldig naar verwijzen bij de verschillende onderwerpen deze website.

Gidsen en whitepapers

Checklist duurzamer uitgeven – dé checklist van Duurzaam Publiceren, gevuld met acties die uitgeverijen kunnen doen om het bedrijf te verduurzamen.

Duurzaam uitgeven – in dit boek wordt uitgebreid ingegaan op alle keuzes die gemaakt worden in het productieproces en waar er duurzame alternatieven te kiezen zijn.

Project duurzaak boek – een onderzoek gedaan door de papierindustrie met uitgevers. De uitkomsten laten zien dat er veel milieuwinst geboekt kan worden, door een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier. Bij één van de onderzochte titels is zelfs meer dan 50% CO2-reductie bereikt.

Design guide for the publishing industry – een ontwerpgids over duurzame keuzes die genomen kunnen worden in het ontwerpproces van een boek.

Towards Environmentally Conscious Publishing – vrij complete gids van de Deense brancheorganisatie over duurzaam uitgeven.

The Greener Publishing Guide – kennisplatform over duurzaam publiceren van de Australian Publishers Association.

SDG roadmap van STM – een roadmap met toolkit voor academische uitgeverijen om te starten met het implementeren van de SDG doelen in hun organisatie.

RISE whitepaper Returns – april 2023 heeft RISE Bookselling deze whitepaper gepubliceerd over retourstromen in Europa. Verschillende markten, waaronder Nederland, zijn in kaart gebracht en met elkaar vergeleken om te komen tot enkele adviezen.

Bronnen vanuit de overheid

Duurzaam ondernemen via het Ondernemersplein – voor praktische tips over duurzaam ondernemen, MVO en milieuregels.

Klimaat, energie en natuur via het Ondernemersplein – alle regel- en wetgeving op een rij.

Internationale projecten

UK Book Chain Projecteen Engels samenwerkingsproject van uitgevers en drukkers. Ze delen veel informatie over duurzaamheid in de uitgeefketen. Ook maken zij tools voor uitgevers om zaken te kunnen meten.

BIC’s Green Hub – BIC is een Engelse organisatie gericht op de supply chain van de uitgeefindustrie in de UK en daarbuiten. Zij hebben een Green Hub ingericht waar enorm veel informatie is te vinden over het verduurzamen van de supply chain. Zij werken internationaal samen in de Green Book Alliance en maken ook webinars over bijvoorbeeld duurzame materiaalkeuzes.