In 2018 is het boek ‘Duurzaam uitgeven’ uitgebracht door Papier en Karton. Het boek bevat een groot aantal interviews en het biedt een aantal tips om tot verduurzaming over te gaan. Kort samengevat moet je starten met het formuleren van een strategie. Maak het onderwerp verduurzaming integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie- en processen. Formuleer doelstellingen en maak een stappenplan. Door duurzaamheid te koppelen aan efficiency en kostenreductie wordt het tastbaar. Vervolgens kunnen gerichte, effectieve maatregelen genomen worden. Daarnaast is het advies goed te kijken naar de oplage (denk hierbij ook aan de inzet van POD), het efficiënt inrichten van het productieproces, het milieu te betrekken bij de keuze voor vorm en materiaal (design for recycling) en na te denken over de productietechniek. Een van de belangrijkste punten die wordt benoemd is de samenwerking in de keten. Duurzaamheid is een ketenaangelegenheid bij uitstek. In elke schakel van de keten worden beslissingen genomen die van invloed zijn op de uiteindelijke duurzaamheid van een product.

Vervoer & reizen

COVID-19 heeft zakenreizen (zowel in Nederland als in het buitenland) drastisch veranderd voor schrijvers en medewerkers van uitgeverijen met betrekking tot het bijwonen van boekenbeurzen, festivals, conferenties en vergaderingen. De evenementen op locatie zijn weer hervat, maar de manier waarop we ons zo snel aanpasten aan de pandemie toont aan dat men in staat is gewoontes drastisch te veranderen en opties met lage uitstoot een hogere prioriteit te geven. Toen online vergaderingen snel de norm werden voor een grote verscheidenheid aan gelegenheden, ontdekten we dat er veel werk kan worden verricht zonder daarvoor veel te hoeven reizen.

Om de CO2-uitstoot door reizen te verkleinen, kunnen uitgeverijen het volgende overwegen:

 • Internationale reizen beperken tot essentiële zaken
 • Vluchten binnen Europa verminderen, internationaal treinreizen stimuleren
 • Bij huur- en bedrijfsauto’s kiezen voor hybride en elektrische auto’s
 • Overweeg een deelauto als alternatief voor een leaseauto
 • Overweeg de parkeerplaatsen voor werknemers te beperken. Bijvoorbeeld alleen werknemers die verder dan 15 kilometer wonen mogen parkeren.
 • Digitale of hybride evenementen organiseren indien mogelijk
 • Flexibele werktijden overwegen, waardoor de uitstoot van de medewerkers vermindert omdat ze niet naar kantoor hoeven te reizen
 • Fietsplannen opstellen om medewerkers een financieel rendabel alternatief te bieden voor het reizen met de auto of het openbaar vervoer

Heeft jouw organisatie meer dan 100 werknemers? Dan ben je vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over de afgelegde zakelijke- en woon-werkkilometers per werknemer. Lees hier meer over de rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit.

Lees meer over duurzame mobiliteit via het Ondernemersplein van de overheid.

Kantoor

CO2-uitstoot kan op verschillende niveaus gemeten worden. We spreken van grofweg 3 gebieden, ook wel “scopes” genoemd (lees hier meer over scope 2 en 3). Scope 1 gaat over de directe uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. De belangrijkste gebieden waarop de uitstoot kan worden verminderd binnen scope 1, zijn reizen en kantoren. Flexibele werktijden (inclusief de mogelijkheid om thuis te werken) zijn steeds gebruikelijker. Sommige organisaties verlagen hun energieverbruik al door te verhuizen naar een kleiner kantoor. Hieronder staan andere mogelijkheden om de uitstoot en het afval van kantoren te beperken.

Energie

 • Schakel over op een hernieuwbare-energieleverancier voor kantoren en magazijnen
 • Controleer het energielabel van je kantoorpand bij ep-online.nl en onderzoek of je dit kunt verbeteren (kijk op het Ondernemensplein van de KvK voor een stappenplan)

Verlichting

 • Gebruik led- of energie-efficiënte verlichting
 • Zorg voor natuurlijk licht door ramen
 • Installeer een bewegingssensor om energieverspilling te verminderen

Meubels

 • Kies bij de inkoop van meubels voor items die in Nederland (of Europa) zijn gemaakt of voor tweedehands of gerecyclede items en materialen.

Papiergebruik

 • Raad af om manuscripten uit te printen voor het proeflezen of corrigeren en stimuleer het gebruik van digitale opties (zoals een tablet of e-reader)
 • Moedig correctoren aan om digitale kopieën van manuscripten te accepteren
 • Monitor het gebruik van printapparaten om papierafval te verminderen

Plastic en ander afval

 • Gebruik geen wegwerpplastic in keukens, kantines en voor de catering. Stap over op recyclebaar karton, bamboe, herbruikbare glazen alternatieven, etc.
 • Zet niet bij elk bureau een prullenbak
 • Zorg dat je het afval op de juiste manier scheid, doe de afvalwijzercheck van het Ondernemersplein of bekijk het stappenplan bedrijfsafval scheiden
 • Kies voor kantoorartikelen van duurzaam materiaal
 • Streef naar een afvalvrij kantoor door meubels en kantoorartikelen opnieuw te gebruiken, te doneren aan het goede doel of te recyclen

Ga voor meer informatie over het creëren van een duurzaam kantoor naar deze ondernemingsgids van de overheid of raadpleeg deze tips van het WNF.