Een aantal uitgevers is al druk bezig met duurzaamheid en heeft al meerdere successen behaald op dit gebied. Op deze pagina delen we graag best practices, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Heb je ook een project om te delen? Laat het ons weten via info@algemene-uitgevers.nl, dan voegen we het toe aan de pagina.

SDG dashboard van de IPA

De International Publishers Association heeft een SDG dashboard gelanceerd waar internationale projecten op gedeeld worden. Dit zijn projecten van brancheorganisaties, uitgevers en andere actoren in het boekenvak. Een mooi voorbeeld is het Tree to Me project, een bewustwordingscampagne vanuit auteurs.

Elsevier

Tijdens het duurzaamheidsseminar van GAU en MEVW op 6 juni 2023, deelde Rachel Martin best practices van uitgeverij Elsevier. Je kunt hier de presentatie van Rachel lezen. Rachel Martin van Elsevier deelt welke acties er zijn ondernomen om in 2040 een energieneutraal bedrijf te zijn. Uit dit streven zijn de volgende vier lessen te halen:

  1. Stel een doel en bepaal je focus De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn hiervoor een goed uitgangspunt. Daarnaast is innovatie van groot belang. Voor investeerders is ‘verantwoord ondernemen’ een prioriteit, maar klanten geven om de producten. Een allesomvattende aanpak belangrijk, zodat sociale en menselijke elementen naast ‘traditionele’ duurzaamheidselementen komen te staan.
  2. Pak directe uitstoot aan – Focus op data en ga aan de slag. Elsevier heeft een carbon emissions profile opgesteld en heeft daarvoor berekend welke werkzaamheden zorgen voor de meeste uitstoot. Fysieke boeken en tijdschriften staan hierin op nummer één. Zakenreizen en overige werkzaamheden staan op een gedeelde plek. Binnen Elsevier is er besloten om vergaderingen online te doen of er met de trein heen te reizen. Sinds 2017 wordt er niet tot nauwelijks gevlogen en de directe uitstoot is al met 70% verminderd. Om duurzamer te werk gegaan zijn er onder andere meer cloudapplicaties geïmplementeerd, wordt elektrisch reizen beloond en is er meegewerkt aan Press Zero & Publishing 2023 Accelerator.
  3. Probeer niet perfect te zijn, methoden voor verduurzamen zijn nog geen exacte wetenschap – Elsevier heeft samen met een aantal andere organisaties (waaronder IPA) Responsible Books ontwikkeld. Door het scannen van een QR-code of het invoeren van een ISBN-nummer kan de consument zien hoeveel CO2 is uitgestoten voor het boek.
  4. Koolstof is niet de vijand – Het doel moet zijn: energieneutraal zijn.
foto vrouw blond haar, wit shirt en rode ketting die in een microfoon aan het spreken is

.

HarperCollins UK

Tijdens het duurzaamheidsseminar op 6 juni 2023 vertelde Charles Light over de ontwikkelingen bij HarperCollins UK op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben al een aantal grote stappen gezet. In 2023 wil HarperCollins hun Scope 3-uitstoot nog beter meten (de materialen, leveranciers en het transport), duurzaamheid integreren in de besluitvorming, verpakkingen voorzien van etiketten over het weggooien ervan, individuele CO2-metingen per product uitvoeren en hun best practices wereldwijd verspreiden. Bekijk hier de presentatie van Charles of hieronder een korte samenvatting.

  1. Sustainable Specification Group – In 2020 is bij HarperCollins een Sustainable Specification Group gevormd. Deze onderzoekt duurzaamheidsmaatregelen. Zo is besloten geen glitter meer te verwerken op covers, alleen plantaardige inkt te gebruiken, te kiezen voor hernieuwbare elektriciteit, minder plastic te gebruiken voor producten en verpakkingen en duurzamere afwerkingen voor omslagen te introduceren.
  2. Transport met de trein – Binnen Europa worden de boeken van HarperCollins UK vervoerd met de trein. Er zijn al zo’n 3,2
    miljoen boeken op deze manier getransporteerd. Op dit moment kost het transport 10-14 dagen extra, maar er is hiermee al 172 ton aan CO2 bespaard.
  3. Leveranciers beoordelen en erover rapporteren – HarperCollins werkt hiervoor samen met EcoVadis. Zij hebben een systeem voor het evalueren en meten van leveranciers op vier gebieden: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Dit systeem is gebruikt om te kijken waar de grootste risico’s lagen en om data en standaarden van de supply chain voor inkopen te meten/analyseren. Alle Engelse leveranciers zijn beoordeeld, in 2023 is gestart met de wereldwijde leveranciers. Dit onderzoek loopt naar verwachting tot eind 2024.
  4. Papierinkoop – Door middel van een wereldwijd inkoopbeleid wil HarperCollins samenwerken met papierleveranciers die ook streven naar duurzamer produceren. In 2025 zal 100% van het ingekochte papier van gecertificeerde leveranciers komen. Naast FSC worden alle materialen van bosvezels getest en beoordeeld voordat ze worden gebruikt en op HarperCollins’ lijst van goedgekeurde materialen worden gezet.