We streven ernaar om onze website toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, inclusief mensen met beperkingen. We hebben ons best gedaan om te voldoen aan de WCAG 2.1 niveau AA-richtlijnen voor toegankelijkheid. Deze verklaring beschrijft de maatregelen die we hebben genomen om onze website toegankelijker te maken en de gebieden waar we nog aan werken.

Maatregelen voor toegankelijkheid

Hier zijn enkele van de maatregelen die we hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze website voldoet aan de WCAG 2.1 niveau AA-richtlijnen:

  • Visuele elementen: We hebben ervoor gezorgd dat de website voldoet aan de contrastverhoudingen die vereist zijn voor een betere leesbaarheid. We hebben ook alternatieve tekst (alt-tekst) toegevoegd aan afbeeldingen, zodat mensen met een visuele beperking de inhoud kunnen begrijpen.
  • Navigatie: We hebben gezorgd voor een duidelijke en consistente navigatiestructuur, met goed georganiseerde menu’s en links. We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat alle interactieve elementen, zoals formulieren en knoppen, toegankelijk zijn via het toetsenbord.
  • Tekstalternatieven: We hebben tekstalternatieven verstrekt voor niet-tekstuele inhoud, zoals video’s en audiofragmenten. Dit stelt gebruikers met een gehoorbeperking in staat om de inhoud te begrijpen.
  • Toetsenbordtoegankelijkheid: We hebben ervoor gezorgd dat alle functies en interactieve elementen van onze website bruikbaar zijn met alleen een toetsenbord. Dit is vooral belangrijk voor gebruikers die geen muis kunnen gebruiken.
  • Inhoudsstructuur: We hebben gestreefd naar een duidelijke en goed gestructureerde inhoud, met behulp van juiste koppen, paragrafen en lijsten. Dit helpt gebruikers om de inhoud gemakkelijker te begrijpen en te navigeren.

Gebieden waar we nog aan werken

Hoewel we ons best hebben gedaan om een toegankelijke website te creëren, realiseren we ons dat er nog steeds gebieden zijn waar we kunnen verbeteren. We werken actief aan de volgende punten:

  • Momenteel geen actieve punten.

Feedback en contactinformatie

We zijn altijd op zoek naar manieren om onze website toegankelijker te maken. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van onze website of suggesties heeft voor verbeteringen, neem dan alstublieft contact met ons op.