De Corporate Sustainability Reporting Directive wetgeving komt eraan. In dit artikel van PWC over de CSRD kun je uitgebreide informatie vinden. Grote bedrijven moeten hier vanaf 1 januari 2024 aan voldoen.

Wat zijn de criteria?

Een onderneming kwalificeert als groot indien aan twee van drie navolgende criteria wordt voldaan:

  • Een netto omzet van meer dan 40 miljoen euro;
  • Balansactiva groter dan 20 miljoen euro;
  • Meer dan 250 medewerkers

Moeder- en dochterondernemingen

Een onderneming zal op individueel niveau worden vrijgesteld van de rapportageverplichtingen uit hoofde van de CSRD indien het geconsolideerde jaarverslag van de moederonderneming de resultaten van de onderneming en haar dochterondernemingen heeft opgenomen. De vrijstelling zal gelden op het moment dat het geconsolideerde jaarverslag van de groep is opgesteld op een wijze die gelijkwaardig is aan de CSRD. Een in de EU gevestigde dochteronderneming die is vrijgesteld zal het geconsolideerde bestuursverslag van haar moedermaatschappij moeten publiceren. De onderneming zal daarnaast in haar eigen bestuursverslag een verwijzing moeten opnemen dat zij een vrijstelling heeft gekregen voor het rapporteren van duurzaamheidsinformatie en bovendien zal zij duidelijke instructies moeten geven over hoe en waar het geconsolideerde jaarverslag te vinden is.

Naar schatting zullen uiteindelijk meer dan duizend bedrijven in Nederland aan de CSRD moeten voldoen. Dat geldt ook voor dochters van niet-EU ondernemingen. Voor niet-EU ondernemingen die een (geconsolideerde) omzet van meer dan €150 miljoen in de EU halen zal een speciaal toelichtingen regime ontwikkeld worden.

Op deze pagina van MVO Nederland over CSRD kun je meer informatie vinden over de richtlijn, wat het inhoud en hoe je er aan kunt voldoen.

Gerelateerde nieuwsberichten