Begin 2023 is een survey uitgestuurd naar alle leden van MEVW en GAU, om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Waar staan we nu en wat zijn de behoeften van uitgeverijen? 1/3e van de leden heeft de survey ingevuld.

Belang duurzaamheid

De leden vinden het belang van duurzaamheid redelijk hoog. Daarnaast willen veel leden graag stappen maken op het gebied van duurzaamheid, maar weten zij niet goed hoe en waar te beginnen om dit structureel en vanuit een strategische visie aan te pakken. Bij veel organisaties is duurzaamheid wel al een onderdeel van de bedrijfsvoering en uitgevers zien zichzelf zien als belangrijkste speler om negatieve milieu impact in de uitgeefindustrie te verkleinen.

De uitgebreide resultaten van de survey kunt u in onderstaand document vinden.

Uitkomst survey GAU MEVW

Gerelateerde nieuwsberichten