Vijf studenten aan de Universiteit Utrecht hebben in 2022 voor CB (Centraal Boekhuis) onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van Print-on-Demand (POD) voor Nederlandse uitgeverijen. Er zijn hiervoor dertien gesprekken gevoerd met elf Nederlandse uitgeverijen en twee gesprekken met experts in de branche. Voorafgaand aan deze gesprekken hebben de studenten verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar de mogelijkheden van POD geraadpleegd. De studenten zijn naar aanleiding van hun onderzoek op de volgende voor- en nadelen uitgekomen:

Voordelen

  1. De snelheid, efficiëntie en flexibiliteit die POD met zich meebrengt
  2. De kostenefficiëntie, nieuwe inkomstenbronnen en toenemende winst, bijvoorbeeld doordat de opslagkosten lager worden of helemaal verdwijnen
  3. De mogelijkheid om het merkimago te verbeteren en zich te onderscheiden van andere uitgeverijen, met name door klanten extra waarde te kunnen bieden met behulp van de technologische voordelen die POD biedt, bijvoorbeeld omdat meer titels beschikbaar blijven
  4. De erkenning van de beperking van bepaalde middelen en negatieve impact op het milieu van offset-printoplagen, in het bijzonder door de overproductie van boeken

Nadelen

  1. De hogere productiekosten per boek in vergelijking met offset-printen
  2. De beperkte technische mogelijkheden die POD op dit moment heeft op het gebied van boeken met ‘speciale’ kenmerken, zoals hardcovers, reliëf, losse omslagen, speciale papiersoorten en kleurenkaften
  3. De invloed van verschillende partijen uit de supplychain, in het bijzonder auteurs, over het besluit om POD te gebruiken
  4. Het gebrek aan kennis en informatie dat uitgevers hebben met betrekking tot POD, waaronder onzekerheid over de duurzaamheid van het productieproces ten opzichte van offset-oplagen en verouderde kennis over de kwaliteit en de rentabiliteitsdrempel van POD
  5. In de uitgeversbranche ligt de focus te veel op het oude productiemodel, offset-printen, vanwege het conservatieve karakter van de branche

Het volledige onderzoek kunt u opvragen via info@algemene-uitgevers.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten